Kurs og opplæring

Om våre kurs, forelesninger, refleksjonsøkter
og kompetansehevingsprogram.

Vi gjennomfører kurs og kursrekker, forelesninger og kompetanseheving som går over tid for alle nivå fra barnehage til videregående skole. Alle våre kurs er en kombinasjon av forelesning, praktiske øvinger, fagdidaktiske diskusjoner og refleksjon.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av de kursene vi tilbyr. Vi ”skreddersyr” i tillegg kurs etter behov.

I forbindelse med Fagfornyelsen som introduseres i høst, tilpaser vi alle kursene for skole til denne!

Fagfornyelsen for skole / Rammeplanen for barnehage

Kursene våre for skole ivaretar intensjoner og kompetansemål fra Fagfornyelsen.

For barnehage følger vi rammeplanens område “Antall, rom og form”.

Kurs og opplæring

Kurstilbud:
Matematikk i barnehagen – undring, lek og eksperimentering, glede og mestring
Matematikk i begynneropplæringen – en god start med dybde i begreper- 1.-2.trinn Dybdelæring i matematikken – alle trinn                                                                                           Undersøkende matematikklæring – alle trinn
Utematematikk– alle trinn
Bruk av konkretiseringsutstyr i matematikklæringen – alle trinn
Matematikk og kunst – 1.-8. trinn
Matematikk og teknologi & design – alle trinn

Hel- og halvdags kurs

Pris for en kursholder, maks 30 deltagere.

Hel dag kr 10000,-.

Halv dag kr 6000,-.

 

 

Skreddersøm

Dere kan selv velge et tema eller område dere ønsker og vi skreddersyr et kurs etter behov og ønsker. Vi kan også komme til din skole eller barnehage for å holde kurs.

Grupper

Vi tar i mot grupper og ordner med opplegg og aktiviteter for teambuilding.